ผู้เล่นมักจะไปที่นั่นและเรารู้ดีดังนั้นต้องขอบคุณแอปของเราหรือการปรับเปลี่ยนไซต์ของเราคุณสามารถเล่นระหว่างทางบนชายหาดในห้องรอหรือกลางรถติดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราจะอยู่กับคุณไม่ว่าวันสถานที่หรือเวลาใด